Language:
Online Support :
75% off SHEET LIST This Week!
Profile Sheet
音樂背景 專業業餘
最高畢業學校名稱 僑光科技大學
教學地點 台中市
性別
教學經驗 1~2年
論壇的音樂知識分享
教授項目 古典鋼琴
音樂經歷與教學理念

證照: 國際鋼琴檢定  5級(教師級)

比賽:

         1. 布拉格音樂大賽

               國中組  四手連彈 第一名

         2.  布拉格音樂大賽

             國中組  古典樂  第一名

 

教學經歷:  1年的古典樂教學