Profile Sheet
 
音樂背景 國內音樂系
最高畢業學校名稱 文化大學
教學地點 彰化縣
性別
教學經驗 5年以上
教授項目 古典 爵士鋼琴 長笛!
音樂經歷與教學理念

經歷      yamaha鋼琴指導老師

              音樂班音樂老師

             輔助學生升學管道

             快樂學習音樂教授